WELKOM
COUNSELLING-COACHING
BLOESEMREMEDIES
Bach Bloesemremedies
Australische Bushbl.
Nederlandse bl.
F.E.S. (Californ.bl)
CREATIEVE THERAPIE
about me
Internet-/Tele-coach
Training
TARIEVEN
Route
Links & Downloads
CONTACT
Registertherapeut V.B.A.G., licentienr. 98 01 01A

 Praktijk  Mieke Barendregt                                                                                                                                                                                                                                              

 
Bachbloesems
Nummering  volgens Praktijk voor Energetische Therapie & Procesbegeleiding

    1. Agrimony (Agrimonie)
    2. Crab Appel (Appel)
    3. Beech (Beuk)
    4. Clematis (Bosrank)
    5. Rock Water (Bronwater)
    6. Chicory (Cichorei)
    7. Pine (Den)
    8. Wild Oat (Dravik)
    9. Centaury (Duizengeuldenkruid)
  10. Oak (Eik)
  11. Gorse (Gaspeldoorn)
  12. Gentian (Gentiaan)
  13. Hornbeam (Haagbeuk)


14. Sclerantus (Hardbloem)
15. Mustard (Harik)
16. Wild Rose (Hondsroos)
17. Holly (Hulst)
18. Elm (Elm)
19. Vervain (IJzerhard)
20. Honeysuckle (Kamperfoelie)
21. Chestnut Bud (
Kastanjeknop)
22. Cherry Plum (Kerspruim)
23. Larch (Lariks)
24. Cerato (Loodkruid )
25. Mimilus (Maskerbloem)
26. Olive (Olijf)


27. White Chestnut (
Paardekastanje)
28. Aspen (Ratelpopulier )
29. Impatiens (Reuzebalsemien)
30. Red Chestnut (Rode Kastanje)
31. Heather (Struikheide )
32. Sweet Chesnut (Tamme Kastanje)
33. Star of Bethlehem (Vogelmelk)
34. Walnut (Walnoot)
35. Water Violet (Waterviolier)
36. Vine (Wijnstok)
37. Willow (Wilg)
38. Rock Rose (
Zonneroosje)
39. Resque Remedie (1e Hulp bij
      lichamelijk en emotionele trauma's)      


Zoek in de onderstaande lijst op alfabetische volgorde naar de omschrijving:

 


__________________________________________________________________________________________

AGRIMONYMen tracht zijn innerlijke onrust te verbergen achter een façade van vrolijkheid en zorgeloosheid. Wil koste wat kost de lieve vrede bewaren,gaat confrontaties en ruzies uit de weg.
agrimonie

Helpt om moed te ontwikkelen en confrontaties aan te gaan.
 
ASPEN

Onverklaarbare vage angsten en voorgevoelens en de heimelijke vrees voor een of ander ongedefinieerd naderend onheil. Angst voor het ongrijpbare. Angst voor de eigen innerlijke wereld.

Ontwikkeld moed en geeft rust

ratelpopulier


BEECHZucht tot bekritiseren, arrogantie, onverdraagzaamheid. Anderen worden veroordeeld, omdat ieder vermogen tot het zich inleven in andermans gevoelens ontbreekt. Zegt bijvoorbeeld er komt niets van hem terecht. Helpt je bewust te worden van je onverdraagzaamheid en helpt de eigenschap tot meevoelen te ontwikkelen. Haalt de scherpe kantjes eraf.
beuk

 

CENTAURY

Te bereidwillig ten opzichte van de wensen van anderen; de goedmoedigheid wordt gemakkelijk uitgebuit en de patiënt kan niet nee zeggen. Wil ook dienstbaar zijn. Vraagt geen hulp voor zichzelf, kan en durft eigenlijk niet te ontvangen.

 

Helpt inzicht inzicht in eigen behoeftes te verkrijgen, ontwikkelt zelfbewustzijn en zelfwaardering.

 

duizendguldenkruid


 

 CERATO

Gebrek aan vertrouwen in de eigen intuïtie. Zij vragen voortdurend raad aan anderen en laten zich op een dwaalspoor brengen. Afhankelijk van bevestiging en goedkeuring van een ander. Door onzekerheid meewaaien met alle winden.

 

Ontwikkeld innerlijke zekerheid. Leert je bij jezelf te blijven.

 

loodkruid


 

CHERRY PLUM

Angst voor de innerlijke ontspanning, voor de mogelijkheid het verstand te verliezen, voor psychische kortsluitinghandelingen en voor onbeheerste driftaanvallen. Wanneer je de controle verliest kunnen er van allerlei dingen gebeuren die niet passen in het beeld van jou werkelijkheid. Je probeert alles in de hand te houden.

 

Maakt kalmt, helpt los te laten, geeft rust en vertrouwen.

 

kerspruim


 


CHESTNUT BUDBetrokkene maakt steeds dezelfde fouten, doordat hij zijn ervaringen niet echt verwerkt en er dus niet of nauwelijks lering uit trekt. Als bepaalde. situaties zich steeds herhalen.
Helpt inzicht te verkijgen uit ervaring. Meer in het 'nu'te kunnen staan
 
 
Knop van de paardekastanje


 


CHICORY

Uitgesproken bezitterige geesteshouding, tot uiting komend in de neiging zich met alles en iedereen te bemoeien, anderen te bedillen en kritiek te leveren. Betrokkene verwacht van zijn omgeving onvoorwaardelijke sympathie en geeft zich over aan zelfmedelijden als hij zijn zin niet krijgt. Niemand heeft ooit eens begrip voor mij.

 

Helpt onzelfzuchtige liefde te ontwikkelen.

 

cichorei


 


CLEMATIS

Dagdromer; vertoeft in gedachten altijd elders; toont weinig belangstelling voor de gebeurtenissen in de eigen omgeving en het nu. Droomt zich een toekomst en vergeet zelf actief te zijn.

 

Helpt creatieve gedachten om te zetten in daden. Helpt te aarden en maakt wakker.

 

bosrank


 


CRAB APPLE

Betrokkene voelt zich innerlijk of uitwendig vies, onrein of geïnfecteerd. Hij staart zich blind op details. Creëert een angst voor allerlei vieze dingen (bacteriën, aanrakingen, insecten).

 

Geeft overzicht, reinigt. Stelt orde op zaken.

 

Appel

 

ELM

Het tijdelijke gevoel niet langer opgewassen te zijn tegen de eigen taken en verantwoordelijkheden. Tijdelijke uitputting. Vaak overdreven taakbewustzijn, wereldverbeteraar.

Geeft zicht op verantwoordelijkheden, vertrouwen in eigen bekwaamheden.

Veld Iep


GENTIAN

Scepsis, pessimisme, twijfel, depressie van bekende oorsprong. Gemakkelijk ontmoedigd door de problemen waarmee je geconfronteerd wordt. Kijken naar problemen vanuit een beperkte visie.

 

Geeft geloof, optimisme, basisvertrouwen, bemoediging.

 

Gentiaan

 

 


GORSEGeen hoop meer, ten prooi aan vertwijfeling, het-heeft-toch-geen-zin-meer gevoel. Gelatenheid, berusting.
gaspeldoorn

Geeft hoop, geloof in het ogenschijnlijk onmogelijke, uitzicht.

HEATHER

Voortdurend bezig met zichzelf en heeft voortdurend 'publiek' nodig; de geesteshouding is die van het behoeftige kleine kind. Zoekt eigenlijk kontact met zichzelf door middel van anderen. Vraagt oprechte aandacht voor zijn mens zijn en zijn problematiek.

 

Geeft invoelen, hulpvaardigheid. Helpt je jezelf te vinden.

 

struikheide


 


HOLLY

Jalousie, wantrouwen, gevoelens van haat en afgunst op alle niveaus. Agressie en boosheid. Eigenlijk is dit een onvermogen om innerlijk met deze thema's om te gaan. De keerzijde ervan is liefde.

 

Geeft liefde, helpt je om de keerzijde van agressie te zien.

 

hulst


 


HONEYSUCKLE

Heimwee naar het verleden (nostalgie); spijt gevoelens; leeft niet in het hier en nu. Vroeger toen.....

 

Geeft verbinding, verandering nu. De kracht van het nu in jezelf.

 

kamperfoelie


 


HORNBEAM

Vermoeidheid; mentale uitputting als tijdelijke of chronische toestand. Het gevoel dat het allemaal te veel is geworden. Maandagochtend gevoel. Je denkt dat het niet gaat lukken.

 

Geeft innerlijke levendigheid, een zeker gevoel van kunnen.

 

haagbeuk


IMPATIENS

Ongeduldig, snel geïrriteerd, razendsnelle reacties. Wil dat anderen alles doen op zijn manier. Geestelijke spanning. Staat onder spanning van de factor tijd.

 

Geeft zachtmoedigheid, geduld, tolerantie.

 

reuzenbalsemien


LARCH

Faalangst als gevolg van gebrek aan zelfvertrouwen; minderwaardigheidsgevoelens. Het gevoel niets te kunnen, niet goed genoeg te zijn. Uitingsvormen zijn of niets doen of overcompensatie.

 

Geeft zelfvertrouwen, ik kan. Leert je jezelf te waarderen.

 

lariks


MIMULUS

Specifieke, benoembare angsten; de angst die vooruitwijst naar narigheid. vreesachtigheid; angst voor de wereld, verlegen, zenuwachtig, teruggetrokken.

Geeft dapperheid, vertrouwen en moed.

maskerbloem


 


MUSTARD

Plotseling opkomende en weer wegtrekkende perioden van ernstige zwaarmoedigheid, depressies van onbekende oorsprong, melancholie, naargeestig. In een donker hoekje weg willen kruipen.

 

Geeft helderheid en licht.

 

herik


OAKDe teneer geslagen, uitgeputte strijder, die desondanks moedig voortgaat en nooit opgeeft. Vechter, doorzetter, vanuit plichtgevoel. Aan de buitenkant stevig maar van binnen uitholling van krachten.
eik

Geeft uithoudingsvermogen, kracht en zorg voor jezelf.

 


OLIVETotale uitputting; extreme vermoeidheid naar lichaam en geest. Na zwaar geestelijk of lichamelijk lijden. Je bent al moe voor je begonnen bent. Geen interesse of puf in alledaagse dingen.
olijf

Geeft regeneratie, heropbouw van krachten.

PINEZelfverwijten, schuldgevoelens, moedeloosheid. Zichzelf de schuld geven. Nooit tevreden over hun prestaties. Dat wat geweest is steeds zien als fouten en schulden. Afkeuring van eigen innerlijk.
den

Geeft vergeving, genade, omkering, vergeving naar jezelf.

RED CHESTNUTOverdreven bezorgdheid en angst om anderen. Overbezorgd voor de veiligheid van anderen. Wil graag voorkomen dat er iets gebeurt en legt daarmee een beperking op de vrijheid van de ander.
rode kastanje

Geeft juiste steun en zorg, naastenliefde en vertrouwen.

 


ROCK ROSEBijzonder acute angsttoestanden; plotselinge paniek en doodsangst. Voor noodgevallen. Bij angst voor wat komen gaat (tandarts, examen) maar ook bij gevoelens van voortdurende schrikachtigheid en paniekerigheid.
zonneroosje

Geeft moed en standvastigheid.

 


ROCK WATERStarre, strenge inzichten en onderdrukte behoeften; betrokkene offert zijn persoonlijkheid op het altaar van zijn opgeschroefde idealen. Is voor zichzelf zo hard als een rots. Door zijn principiële leven en handelen ontzegt hij zichzelf veel zachtheid en vrijheid. Verliest zichzelf in de vorm, de uiterlijke leefwijze.
bronwater

Geeft innerlijke vrijheid. Aanpassingsvermogen

SCLERANTHUSBesluiteloos en grillig; gebrek aan innerlijk evenwicht; de mening en de stemming zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig, van het ene uiterste in het andere. Ook bij reisziektes.
hardbloem

Geeft innerlijk evenwicht, balans, beslissingskracht.

 


STAR OF BETHLEHEMNawerkingen van lichamelijke, psychische of geestelijke shocks, onverschillig of die kortgeleden zijn opgetreden of van oudere datum zijn. Vogelmelk is balsem voor de ziel en een geestelijke pijnstiller.
vogelmelk

Geeft opwekking, heroriëntering, troost.

 


SWEET CHESTNUTVolslagen wanhoop; betrokkene gelooft dat de grenzen van wat hij menselijkerwijze nog kan verdragen nu bereikt zijn. Extreme geestelijke vertwijfeling. Je kunt er niet omheen, muurvast zitten in je problematiek. Overspannen mens. Eenzaamheid tot in de kern. Wachten op hulp.
tamme kastanje

Geeft verlossing, losmaking. Afstand nemen, impuls tot zelf doen.

VERVAINIn zijn overijverigheid, zich voor een goede zaak inzettend, pleegt men roofbouw op zijn krachten; prikkelbaar tot fanatisch. Tracht anderen over te halen, is eigenwijs, halsstarrig.
ijzerhard

Geeft zelfdiscipline, respect, rust, ontmoeting met de ander.

 

VINEDominerend, meedogenloos en begerig naar macht: de 'kleine tiran'. Halen anderen op een dwingende manier over om zaken net zo aan te pakken als zij zelf, of zoals zij menen dat juist is. Dwingend gedrag door huilen, krijsen, niet eten, kapotmaken van dingen enzovoort.
wijnstok

Geeft natuurlijk overwicht. Vanuit het hart in plaats van uit de wil.

WALNUTTijdelijk gevoel van onzekerheid, toegenomen ontvankelijkheid voor vreemde invloeden en onevenwichtigheid tijdens een levensfase die voorafgaat aan een nieuw begin. Je laat je je voornemens uit het hoofd praten. Walnoot is de bloesem die de doorbraak bewerkstelligt.
walnoot
 Geeft onbevangenheid, nieuw begin. Helpt je bij jezelf te blijven.

 

WATER VIOLETInnerlijke gereserveerdheid, durft zichzelf niet bloot te geven waardoor afstandelijkheid. Vraagt geen hulp, kan zijn problemen zelf wel aan. Superioriteitsgevoel dat isolement schept.
waterviolier

Geeft wijsheid, nederigheid, brengt nader tot de ander.

 

WHITE CHESTNUTBepaalde gedachten draaien zonder ophouden in iemands hoofd rond, men kan ze niet kwijtraken. Voortdurend innerlijke discussies en dialogen met zichzelf.
paardekastanje

Geeft onderscheidingsvermogen, geestelijke rust.

 


WILD OATDe ambities hebben een vaag karakter en betrokkene is ontevreden, omdat hij zijn taak in het leven niet kan vinden. De eeuwige zoeker die steeds iets nieuws begint in de hoop hét te vinden.
ruwe dravik

Geeft roeping en vastberadenheid, doelgerichtheid en rust.

 


WILD ROSEOnverschilligheid, apathie, berusting, innerlijke capitulatie. Geen eigen initiatief, bij de pakken neerzitten.
hondsroos

Geeft toewijding, motivatie, interesse in het leven, vitaliteit.

 


WILLOWInnerlijke ergernis en verbittering; betrokkene voelt zich slachtoffer van het lot. Opmerkingen als jij hebt makkelijk praten, ze moeten mij ook altijd hebben. Zinloosheid, wrok, zelfmedelijden. Schuiven de verantwoordelijkheden van hun eigen leven af.
wilg

Geeft zelfverantwoordelijkheid. Antwoord op diepere levensvragen.

R
ESCUE REMEDY
Bach's eerste hulp remedie. (druppels én creme)

Mentale en emotionele stress:

Tegen shock en verdoving, als middel tot integreren van de persoonlijkheid. Tegen doodsangst en paniekgevoelens. Tegen mentale stress en spanningen. Tegen de angst de (zelf) beheersing te verliezen. Tegen het gevoel van ver weg zijn dat dikwijls vooraf gaat aan bewustzijnsverlies.

Kortom, bij allerlei situaties waarbij je een steuntje in de rug nodig hebt, bijvoorbeeld bij examens, tandartsbezoek, ziekenhuisopname, ongelukken, ruzies, spanningen enzovoort. Ook huisdieren en planten reageren goed op de rescue remedie. De rescue remedie kan zelfs helpen bij het afkicken van verslavingen.

Fysieke stress door:

jeuk, pijn, insectenbeten, verstuiking, botbreuk, snij- en schaafwonden.

Kortom bij ALLE gebeurtenissen welke met angst, schrik, paniek en spanning te maken.

Samenstelling: vogelmelk, zonneroosje, reuzenbalsemien, kerspruim en bosrank.

 

 

Mieke Barendregt-van Wijk, Registertherapeut V.B.A.G., licentienr. 98 01 01A

 

 

Top
Adres: Burg. de Withstraat 9, 3732EH, De Bilt.  | E-mail: barendregtlifecoaching.nl