WELKOM
COUNSELLING-COACHING
BLOESEMREMEDIES
Bach Bloesemremedies
Australische Bushbl.
Nederlandse bl.
F.E.S. (Californ.bl)
CREATIEVE THERAPIE
about me
Internet-/Tele-coach
Training
TARIEVEN
Route
Links & Downloads
CONTACT
                                                                                                                                                                                                   
 72 Californische bloesems (F.E.S.) 
 38 Bachbloesems 
 12 Australische Bush Bloesemcombinaties
 28 Nederlandse bloesems
 


WAT IS BLOESEMTHERAPIE?

Dit zijn extracten van bloesems die positief inwerken op storende emoties en gemoedstoestanden zoals angst, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, piekeren, maar zij hebben óók invloed op lichamelijke ongemakken.

WERKING
Bloesems hebben de eigenschap om negatieve emoties om te buigen naar hun positieve pool. Zo kan iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van bepaalde bloesems meer zijn eigen kwaliteiten gaan waarnemen en in het eigen kunnen gaan geloven, waardoor er met meer zelfvertrouwenen ontstaat. Net als bijvoorbeeld ongeduld naar kalmte en rust.


 

 PRAKTISCH GEBRUIK
De bloesems zijn 100 % natuurlijk en kunnen zowel door kinderen als door volwassenen (dieren en planten) met veel succes worden gebruikt. Ze zijn totaal veilig en onschadelijk. Er is geen enkele schadelijke bijwerking, je kan ze niet overdoseren en werken niet verslavend. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met iedere andere medicatie of behandelingsvorm, inclusief homeopathie, zonder de werking hiervan te belemmeren.

Enkel heel gevoelige mensen kunnen in het begin 

TOEPASSINGEN
Bloesemtherpie heeft een heel breed toepassingsgebied. Alles wat te maken heeft met de psychische en emotionele gezondheid hoort tot het werkterrein.
Uitgangspunt bij elke behandeling: we letten niet op de kwaal, het symptoom of de ziekte, maar gaan uit van de persoonlijkheid en de aard van het gedrag van jezelf of van de mens die om hulp vraagt. Het gaat om de manier, waarop je met je problemen omgaat; de manier waarop je ernaar kijkt; hoe je je erbij voelt; wat het met jou doet; wat jij ermee doet.

De 'state of mind' van de mens is de manier waarop de mens met zijn situatie omgaat, hoe hij of zij ernaar kijkt, wat hij of zij erbij ervaart. Het gaat om meer dan gevoelens en emoties, maar omvat ook het denken en handelen, de levensinstelling en de levensovertuiging.

De krachten van de bloesems helpen om de in de mens gelegen krachten en deugden te versterken, waardoor gemoedsgesteldheden als: angst, onzekerheid, weinig interesse voor het leven, eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid, wanhoop en overbezorgdheid veranderen in hun tegendeel. De mens komt terug in zijn 'harmonie', waardoor herstel zal intreden en de gezondheid herwonnen kan worden.


Psychische en emotionale klachten
Bachbloesems werken in op de psychische en emotionele toestand van de mens. Gevoelens als angst, prikkelbaarheid, ongeduld, spanning, twijfel, worden bij het innemen van de juiste bloesems omgebogen naar hun positieve kant zijnde respectievelijk moed, verdraagzaamheid, geduld, kalmte, zelfzekerheid.
Niet alleen emoties maar ook houdingen, manieren hoe men in het leven staat kunnen in de positieve zin veranderen met bloesemtherapie. Zo kunnen bachbloesems bij iemand die voortdurend kritiek geeft op een ander het inzicht bijbrengen om meer verdraagzamer te zijn en minder snel te oordelen. Of iemand die voortdurend klaar staat om een ander te helpen en zich daardoor volledig uitput en zijn eigen weg niet gaat in het leven kan door middel van bachbloesems het juiste evenwicht vinden tussen anderen helpen en toch zichzelf niet volledig wegcijferen en zo voldoende tijd vrij te houden voor zichzelf.

Psychotomatische klachten
Psychosomatische klachten zijn fysische klachten die hun oorsprong vinden op geestelijk vlak. Een typisch voorbeeld daarvan is een maagzweer. Mensen die lijden aan een maagzweer zijn mensen die onder grote druk staan en veel piekeren en zorgen maken.
Bachbloesems werken in op deze psychische gemoedstoestanden zoals piekeren, zorgen maken en zijn dan ook uitermate geschikt om dergelijke psychosomatische klachten te behandelen.

Fysieke klachten
Onder fysische klachten verstaan we lichamelijke symptomen of ziektes die hun oorsprong in erfelijkheid, leefomstandigheden of werkomstandigheden.
Iemand die bijvoorbeeld jarenlang gewerkt heeft in een omgeving met veel asbest zal waarschijnlijk veel kans hebben om later kanker te krijgen. Bloesems gaan die kanker niet genezen maar kunnen wel ons helpen weerbaarder en sterker  te worden om om te leren omgaan met de ziekte. In ons voorbeeld kan die persoon bijvoorbeeld constant verbitterd rondlopen en het gevoel hebben dat het juist hij moet geweest zijn die al die jaren in dat gebouw gewerkt heeft waar er zoveel astbest in aanwezig was. Bloesems kunnen deze verbittering omzetten in acceptatie wat een betere levenskwaliteit tot gevolg heeft.


GEBRUIK

Je mag maximaal 6 à 7 bloesems tegelijkertijd gebruiken en als je het gevoel hebt dat je er wel 10 of 20 nodig hebt, dan gebruik je een poosje alleen de Wild Oat - ruwe dravik (voor mensen die stil, in zichzelf gekeerd, introvert zijn). Of je gebruikt een tijdje alleen Holly - hulst (voor extraverte, spontane, naar buiten gerichte mensen). Het gebruik ervan helpt je te ontdekken welke bloesems je werkelijk nodig hebt.

 

HOE INNEMEN?
Een bloesemremedieflesje bevat een handig pipetje waardoor je eenvoudig de druppels kan tellen. Je kan de druppels innemen rechtstreeks op de tong of opgelost in water.

Meestal worden  6-7 bloesems met elkaar gemengd tot één combinatie door van iedere gekozen essence 3 druppels in een met koolzuurvrij bronwater gevuld flesje te voegen.Eventueel aangevuld met een klein beetje brandewijn ter concervering.


De standaarddosering is minimaal 4 maal per dag 3-4 druppels van de combinatie..
Indien je behoefte hebt om er meer van te nemen mag dat, zolang je maar het minimum van 4 X 3-4 druppels per dag blijft respecteren. Er zijn geen vaste tijdstippen dat je ze moet innemen buiten direct bij het opstaan en voor het slapen gaan.


TIP : Veel mensen drinken gedurende de dag een fles water. (liefst 1.5 - 2 liter per dag).Je kunt dan 10-12 druppels in die fles doen. (Hierbij wil ik graag opmerken dat thee, koffie, melk, vruchtensappen etc. NIET onder de noemer water vallen).
De remedie werkt niet op een hoeveelheid druppels die je per dag binnenkrijgt maar op het aantal keren dat je het middel binnenkrijgt. Het werkt als een katalysator.


Bloesems zijn volledig onschadelijk en je kunt er geen overdosis van nemen. Noch kunnen ze andere medicatie tegenwerken of versterken.
     
HOE LANG INNEMEN?
Meestal gebruik je ongeveer 3 tot 4 weken 1 samenstelling. Wanneer je begint te vergeten om de remedie in te nemen dan wijst dit erop dat de werking van de processen geactiveerd is. Daarna heb je soms nog een paar maal een nieuwe samenstelling nodig om dieper tot de kern van de verstoring te kunnen doordringen. Zie het als het pellen van een ui, waarbij je begint met de buitenste laag weg te halen. Je voelt vaak zelf het beste wanneer je met een nieuwe remedie moet starten.

 

 

ACUTE SITUATIES
Voor hele acute situaties is er de Rescue Remedy, hiervan geef je de patiënt 4 druppels uit het voorraadflesje in een beetje water met kleine slokjes te drinken, of je druppelt ze rechtstreeks onder de tong. Bij bewusteloosheid kun je de druppels op de slapen en de polsen inwrijven. Herhaal dit net zo vaak totdat er verbetering ontstaat. De Resque Remedy is ook te verkrijgen in cremevorm (tube of pot) en geeft uitstekende resultaten bij verwondingen en verbranding. Hoe sneller aangebracht hoe sneller de pijn verdwijnt en het herstel intreedt. Dit mag eigenlijk op geen enkele school, in kinderverblijf of huishouden ontbreken!

 

KINDEREN
Het gebruik en dosering bij kinderen is hetzelfde als bij volwassenen : 6 x 3-4 druppels per dag.
Bij baby’s en kleine kinderen kan je de druppels mengen in hun eten of in hun papfles.
Bij borstvoeding kan de moeder zelf de bloesems innemen.
Je kan ze ook uitwendig aanbrengen op de polsen, lippen, slapen of achter de oren.
Kinderen reageren doorgaans sneller op bloesemtherapie dan volwassenen

 

DIEREN EN PLANTEN

Ook dieren en planten reageren goed op de remedies!


 72 Californische bloesems (F.E.S.) 
 38 Bachbloesems 
 12 Australische Bush Bloesemcombinaties
 28 Nederlandse bloesems
 andere werk- en therapievormen

Top
Adres: Burg. de Withstraat 9, 3732EH, De Bilt.  | E-mail: barendregtlifecoaching.nl