WELKOM
COUNSELLING-COACHING
BLOESEMREMEDIES
CREATIEVE THERAPIE
BIORESONANTIE
about me
INTEGRA-MASSAGE
Contra-indicaties
Metafysica
STEM-ANALYSE
TARIEVEN
Route
Links & Downloads
Contact


 

Op deze pagina leest u meer over bekende metafysische associaties tussen emotionele/psychologische overwegingen en het fysieke lichaam. 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Rechterkant van het lichaam

Metafysisch gezien, vertegenwoordigt de rechterkant van het lichaam de mannelijke aspecten van

onszelf. Mannelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met kracht (zowel fysieke

kracht, als een krachtige persoonlijkheid), macht en financiële kwesties. Problemen in de

rechterkant van het lichaam kunnen erop wijzen dat wij het gevoel hebben dat het ons aan kracht

en/of moed ontbreekt, of dat wij niet in staat zijn om in onze materiële behoeften te voorzien.

------------------------------------------------------------------------------

Linkerkant van het lichaam

Metafysisch gezien vertegenwoordigt de linkerkant van het lichaam de vrouwelijke aspecten van

onszelf. Vrouwelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met creativiteit, emoties en

gevoeligheid. Problemen aan de linkerkant van het lichaam kunnen betekenen dat wij saai en

fantasieloos zijn geworden, doordat we niet (voldoende) met onze creativiteit in verbinding staan.

Het kan helpen als wij leren om meer ontvankelijk te zijn voor nieuwe ideeën en nieuwe manieren

om dingen te doen, in in plaats van te proberen om activiteiten of relaties te dwingen om te passen

in of zich aan te passen aan ons (beperkte) beeld van hoe zij eruit zouden moeten zien.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Armen

Metafysische associaties met de armen duiden op ons (on)vermogen om de wereld te omarmen.

Klachten m.b.t. de armen kunnen erop wijzen dat wij in een situatie zitten die we zouden moeten

omarmen, maar we voelen ons geblokkeerd om dit te doen omdat wij onvoldoende vertrouwen

hebben in onze eigen mogelijkheden. De armen staan in verband met het hart, dus klachten m.b.t.

de armen kunnen ook een emotionele blokkade weerspiegelen, een onvermogen om affectie te

geven of te ontvangen.

------------------------------------------------------------------------------

Bekken

Metafysisch gezien wordt het bekken geassocieerd met balans en stabiliteit in het leven. Het

bekken is de link tussen (van bovenaf aangestuurd) onze gedachten en richtingsbepaling, en (van

onderaf bepaald) het voorwaarts (kunnen) bewegen.

Klachten kunnen ontstaan wanneer er een conflict is tussen wat we willen doen in ons leven, en

de mentale blokkades die ons ervan weerhouden om actie te ondernemen. Het bekken kan ook

geassocieerd worden met onze relatie met onze ouders, en klachten in dit gebied kunnen onstaan

als wij van onze ouders (fysiek of mentaal) afstand nemen of wanneer de relatie met ouders

verandert, bijvoorbeeld wanneer ouders meer afhankelijk van ons worden dan wij van hen.

------------------------------------------------------------------------------

Benen

Metafysisch gezien worden de benen geassocieerd met ons vermogen om voorwaarts te gaan in

het leven. Klachten aan de benen kunnen wijzen op een angst voor wat er komen gaat of een diep

verlangen om niet (voorwaarts) te bewegen en niet onder ogen te zien wat er op ons pad komt.

------------------------------------------------------------------------------

Billen

Metafysisch gezien worden onze billen (gluteus maximus of bilspieren) geassocieerd met de

behoefte om een situatie onder controle te hebben, vooral wanneer je je verantwoordelijk voelt of

wanneer er veel voor je op het spel staat. Er kan een sterke behoefte aan bescherming zijn, of om

"vast te houden".

------------------------------------------------------------------------------

Blaas

Metafysisch gezien wordt de blaas in verband gebracht met ons vermogen om uit te breiden, onze

horizon te verbreden en ons aan te passen. Klachten rond de blaas kunnen worden geassocieerd

met een onvermogen om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden, een angst om verder te

gaan of een aarzeling, tegenzin om oude gewoonten of ideeën los te laten.

------------------------------------------------------------------------------

Bloed

Metafysisch gezien, wordt het bloed geassocieerd met vreugde. Problematiek op dit gebied kan

erop wijzen dat wij de vreugde in ons leven niet kunnen vinden omdat we overmatig pessimistisch

en ongevoelig zijn geworden. Als wij onze emoties tegenhouden of vastzetten (bijvoorbeeld in een

poging om kalm en beheerst over te komen) stagneert de stroming van positieve emoties en raken

wij steeds minder in staat om vreugde en passie te voelen.

------------------------------------------------------------------------------

Botten

Metafysische associaties met de botten suggereren dat zij representatief zijn voor steun,

veiligheid, zekerheid, vertrouwen en overleving.

Behalve lichamelijke steun, is er ook emotionele steun. Zoals wanneer men zich niet voldoende

door anderen gesteund voelt, of wanneer men zelf teveel steun biedt aan anderen zonder daar

veel voor terug te krijgen.

Er kan ook een angst voor autoriteit zijn, of een angst m.b.t. (gebrek aan) veiligheid of overleving.

------------------------------------------------------------------------------

Borsten

Metafysische gezien worden borsten geassocieerd met voeden en verzorgen. Klachten kunnen

verband houden met een gebrek aan voeding/verzorging, zorgen voor onszelf, of met het verlies

van een (innerlijk) kind. De borsten staan ook symbool voor vrouwelijkheid en seksualiteit.

Klachten kunnen ontstaan als men het gevoel heeft dat er aan deze kwaliteiten getwijfeld wordt, of

dat deze kwaliteiten ter discussie staan. Diepe woede of rancune kunnen zich vastzetten in de

borsten.

------------------------------------------------------------------------------

Borstkas

Metafysisch gezien wordt de borstkas geassocieerd met ons uiterlijke imago. Een (vermeend)

gezichtsverlies in de familie of in de werkomgeving, of het gevoel dat er aan ons karakter (of onze

karaktersterkte) getwijfeld wordt, wordt geassocieerd met de borstkas. Pijn op de borst kan ook in

verband gebracht worden met een onbeantwoorde behoefte aan omhelzing ("aan de borst

drukken") van een gezinslid of vriend.

------------------------------------------------------------------------------

Bovenbeen/dijen

Metafysisch gezien worden de dijen geassocieerd met openheid. De dijen worden geassocieerd

met seksualiteit omdat zij met het bekken verbonden zijn. Klachten aan de dijen kunnen wijzen op

problemen met intimiteit, vaak voortkomend uit onze opvoeding. Spierpijn (aan de dijen) kan

wijzen op onderdrukking van ware seksuele verlangens. Overgewicht op de dijen kan staan voor

een barrière t.a.v. intimiteit.

------------------------------------------------------------------------------

Buik(holte)

Metafysische gezien, wordt de buik(holte) beschouwd als het centrum van het lichaam, en wordt

hij geassocieerd met innerlijke kracht. Slappe buikspieren kunnen in verband gebracht worden

met een gebrek aan wilskracht en een gebrek aan zelfrespect. Strakke of pijnlijke buikspieren

kunnen geassocieerd worden met overmatig beschermend zijn ten aanzien van zichzelf en/of

anderen.

------------------------------------------------------------------------------

Bijnieren

Metafysisch gezien, worden de bijnieren geassocieerd met ons vermogen om om te gaan met

alles wat er op ons levenspad komt. Klachten m.b.t. de bijnieren wijzen erop dat wij uitgeput zijn

geraakt en onze fysieke en psychologische reserves hebben verbruikt. Het kan zijn dat we

pessimistisch of onzeker zijn geworden ten aanzien van ons vermogen om (in vele opzichten) voor

onszelf te zorgen.

------------------------------------------------------------------------------

Cervicale wervelkolom (nekwervels)

Metafysisch gezien, worden de nekwervels geassocieerd met het zich geliefd voelen. Problemen

met de nekwervels kunnen erop wijzen dat we ons niet geliefde voelen in een romantische- of

ouderlijke relatie. Klachten in dit gebied van de rug kunnen ons er ook van weerhouden om dingen

voor anderen te doen waarbij we onze liefde voor hen tonen, en zodoende vermijden wij de pijn

die ontstaat als de liefde die wij geven niet wordt beantwoord.

------------------------------------------------------------------------------

Circulatie

Metafysisch gezien, staat de circulatie voor onze vermogens om met de stroom mee te gaan en

om van het leven te genieten. Problemen met de circulatie worden geassocieerd met het leven

overmatig serieus nemen of en met jezelf de tijd en vrijheid niet geven om te genieten.

------------------------------------------------------------------------------

Dikke darm

Metafysisch gezien wordt de karteldarm geassocieerd met ons vermogen om los te laten.

Klachten ontstaan als wij (teveel) vasthouden aan mensen, bezittingen, oude gewoonten en

gedachtenpatronen die ons niet langer dienen.

------------------------------------------------------------------------------

Dunne darm

Metafysisch gezien wordt de dunne darm geassocieerd met ons vermogen tot het opnemen en

vasthouden van datgene wat nodig is voor groei. Klachten kunnen gerelateerd zijn met het

overmatig gefixeerd zijn op details, en met het niet meer kunnen onderscheiden van belangrijke

en onbelangrijke dingen in het leven.

------------------------------------------------------------------------------

Ellebogen

Metafysische gezien, worden de ellebogen in verband gebracht met beweging. Problemen aan de

ellebogen kunnen erop wijzen dat er ofwel teveel kracht wordt gebruikt tegen anderen (letterlijk

anderen met de ellebogen opzij duwen) ofwel te weinig beweging en flexibiliteit is in onze omgang

met anderen.

------------------------------------------------------------------------------

Enkels

Metafysisch gezien worden de enkels geassocieerd met steun. De enkels vertegenwoordigen

onze innerlijke steun. Er kunnen problemen ontstaan wanneer wij denken dat onze steun(groep)

ons wordt afgenomen; dit kan een persoon, een geloof, een overtuiging of een normen- en

waardensysteem zijn.

Een gebroken of geblesseerde enkel kan ook wijzen op een diepgewortelde weerstand tegen het

verdergaan op een ingeslagen weg of in een bepaalde richting.

------------------------------------------------------------------------------

 

Galblaas

Metafysisch gezien wordt de galblaas geassocieerd met moed en beslissingen nemen. Klachten in

dit gebied wijzen op verbittering en een slecht humeur ("je gal spuwen"). De onderliggende

oorzaak hiervan kan liggen bij een angst dat iets of iemand ons afgenomen wordt of bij de angst

om een geliefd persoon te verliezen.

------------------------------------------------------------------------------

Gewrichten

Metafysisch gezien, worden gewrichten in verband gebracht met jezelf vrijelijk kunnen uiten, en

jezelf "aangesloten" te voelen in tegenstelling tot "afgesloten". Gewrichtsklachten kunnen

gerelateerd zijn aan het afsluiten/verbergen van je ware gevoelens, een weerstand om te delen, of

een rigide (levens)houding. Er kan een verlies zijn van een zinvolle bestaansreden, het verlies van

een richting in het leven, of men kan helemaal geen zin hebben om nog iets te doen.

------------------------------------------------------------------------------

Haar

Metafysisch gezien associëren wij het haar met zekerheid/veiligheid. Problemen op dit gebied

hebben vaak te maken met een schok of psychologisch trauma. Ook zorgen m.b.t. financiële

zekerheid kunnen hierbij horen.

------------------------------------------------------------------------------

Handen

Metafysisch gezien, weerspiegelen onze handen ons vermogen om anderen de hand te reiken.

Klachten aan de handen worden gewoonlijk geassocieerd met onze gevoelens ten opzichte van

andere mensen of een bepaald persoon. Er kan een verlangen zijn om aan te raken of om

aangeraakt te worden; dit kan gelinkt zijn met de angst om afgewezen te worden, naar aanleiding

van eerdere ervaringen. Daarentegen kunnen klachten aan de handen ook duiden op het te stevig

vasthouden van (of zich vastklampen aan) iemand als gevolg van een angst om alleen te zijn. Als

deze problemen ons ervan weerhouden om te werken, zouden we moeten kijken naar wat er voor

"winst" te behalen valt uit het niet uitvoeren van die bepaalde taak.

------------------------------------------------------------------------------

Hart

Metafysisch gezien, wordt het hart gezien als het centrale regelcentrum van onze emoties en van

onze emotionele balans. Klachten in de hartstreek kunnen ontstaan door langdurige emotionele

problemen, te serieus zijn, of doordat men zich alles wat er gebeurt of gezegd wordt (teveel)

aantrekt. Klachten ontstaan wanneer men te weinig zelfliefde heeft of wanneer een relatie "ons

hart gebroken" heeft. Een andere factor die meespeelt is het voortdurend andermans behoeften

boven die van jezelf plaatsen. Het hart drukt van nature liefde uit, maar als het "op slot gaat"

kunnen tegenovergestelde emoties zoals wantrouwen, angst en haat zich manifesteren.

------------------------------------------------------------------------------

Heupen

Metafysisch gezien worden de heupen geassocieerd met het nemen van beslissingen in het leven.

Klachten m.b.t. de heupen kunnen erop wijzen dat we moeite hebben met beslissingen rondom

onze volgende stappen, of dat we te bang zijn om een (verkeerde) beslissing te nemen.

Chronische ernstige pijn in de heupen kan erop wijzen dat wij een pessimistische (levens)houding

ontwikkelen, en/of dat wij geblokkeerd zijn geraakt door twijfel aan het eigen kunnen.

------------------------------------------------------------------------------

Hielen

Metafysisch gezien worden de hielen geassocieerd met ons vermogen om ons voort te bewegen

vanuit eigen initiatief. Pijn in de hielen kan duiden op de wens om naar doelen toe te werken, maar

tevens een gebrek aan vertrouwen in de eigen mogelijkheden om dit ook echt te doen. Ernstige

hielklachten kunnen wijzen op een onvermogen om voor onszelf op te komen, tegenover anderen

die wij krachtiger of belangrijker achten dan onszelf.

------------------------------------------------------------------------------

Hoofd

Metafysisch gezien, wordt het hoofd geassocieerd met de verbinding tussen lichaam en geest. Het

hoofd is het centrum van bezinning en bewustzijn; als hier problemen zijn kan dat wijzen op een

verlangen om te dissociëren uit de werkelijkheid. Problemen in het hoofd wijzen op een scheiding

tussen emoties en verstand; er is een hoofd/hart conflict tussen wat wij (daadwerkelijk) voelen en

wat we denken te moeten voelen.

------------------------------------------------------------------------------

Huid

Metafysisch gezien, associëren wij de huid met bescherming. De huid vormt een barrière tussen

ons en onze omgeving en huidproblemen kunnen erop wijzen dat wij proberen een schild op te

trekken tussen onszelf en anderen. Huidproblemen kunnen ook gezien worden als een manier om

contact of intimiteit te vermijden. Het kan ook nuttig zijn om de plaats van de huidproblemen te

relateren aan de functie van dat bepaalde lichaamsdeel.

------------------------------------------------------------------------------

 

Kaak

Metafysisch gezien, vertegenwoordigt de kaak onze vermogens om onze emoties te uiten.

Problemen met de kaken kunnen wijzen op een perceptie dat het leven zwaar is en dat het

"verdragen" of "volgehouden" moet worden, in plaats van dat men van het leven kan "genieten".

Bepaalde kwesties in de kindertijd kunnen ertoe leiden dat men de gewoonte ontwikkelt om

emotionele uitbarstingen tegen te houden, uit angst voor afstraffing of als aangeleerd gedrag door

ouders of andere opvoeders/verzorgers.

------------------------------------------------------------------------------

Keel

Metafysisch gezien staat de keel voor ons vermogen om onze eigen waarheid (uit) te spreken.

Problemen hiermee kunnen ontstaan wanneer wij ons niet ten volle kunnen uitdrukken/uitspreken.

Onderdrukte creativiteit wordt geassocieerd met keelklachten, net als boosheid die niet wordt

(h)erkend of geuit.

------------------------------------------------------------------------------

Knieën

Metafysisch gezien worden de knieën geassocieerd met trots. Stijve of onbuigzame knieën

worden geassocieerd met koppigheid en hardnekkigheid. Zwakke, instabiele knieën wijzen op een

laag zelfvertrouwen en een gebrek aan trots t.a.v. hetgeen wij bereikt hebben.

------------------------------------------------------------------------------

Kuiten

Metafysisch gezien worden de kuiten geassocieerd met haastig willen vooruitkomen, maar daarin

worden tegengehouden door angst.

------------------------------------------------------------------------------

Lever

Metafysisch gezien wordt de lever in verband gebracht met ons vermogen om een gelukkig leven

te leiden, en het lichaam vrij van gistoffen te houden. In de Traditionele Chinese Geneeskunde

wordt de lever geassocieerd met overmatige of onderdrukte boosheid, woede, walging, frustratie

en irritatie. Deze emoties worden niet op een gezonde manier geuit, maar - in plaats daarvan -

opgeslagen in de lever, hetgeen kan leiden tot depressie en verbittering.

------------------------------------------------------------------------------

Longen

Metafysisch gezien worden de longen geassocieerd met ons vermogen om te geven en te

ontvangen. Klachten m.b.t. de longen worden in verband gebracht met een gebrek aan

vertrouwen, wat leidt tot een angst om van het leven te genieten, angst voor verstikking, of een

angst om voluit te leven. Verdriet en depressie worden ook geassocieerd met de longen.

------------------------------------------------------------------------------

Lymfeklieren

Metafysisch gezien worden lymfeklieren geassocieerd met onze vermogens om onszelf te

beschermen. Aangezien de lymfeklieren betrokken zijn bij de afweer (door het immuunsysteem)

van aanvallen door giftige stoffen in ons bloed, kunnen problemen op dit gebied (metafysisch

gezien) beschouwd worden als problemen met het elimineren van toxische gedachten en

overtuigingen. Gezwollen lymfeklieren wijzen op toxische gedachtenpatronen, die wij dienen te

identificeren en te elimineren.

------------------------------------------------------------------------------

Mannelijke geslachtsorganen

Metafysisch gezien worden de mannelijke geslachtsorganen in verbrand gebracht met het

mannelijke principe. De rol van de man wordt traditioneel gezien als dominant en machtig.

Mannen wordt vaak geleerd dat zij moedig moeten zijn en hun gevoelens moeten verbergen

omdat dit als een zwakte gezien zou kunnen worden. Daarom kunnen er klachten aan de

geslachtsorganen ontstaan, wanneer er een conflict is tussen wat we voelen en wat we denken

nodig te hebben om het mannelijke imago te behouden. Het kan helpen als mannen de kracht

leren (h)erkennen van de meer vrouwelijke aspecten in henzelf, zoals mededogen, koesteren, en

het uiten van gevoelens.

------------------------------------------------------------------------------

Maag

Metafysisch gezien wordt de maag in verband gebracht met het vermogen tot verteren en

absorberen van datgene wat wij zowel emotioneel als fysiek nodig hebben. Klachten kunnen

ontstaan bij een tekort aan emotionele voeding, of wanneer aan onze emotionele behoeften niet

(voldoende) voldaan wordt. Maagklachten ontstaan vaak als wij overbezorgd zijn en ons

voortdurend zorgen maken over de details in het leven, in plaats van dat wij naar het grotere

geheel kijken.

------------------------------------------------------------------------------

Middenrif

Metafysisch gezien wordt het middenrif geassocieerd met de link tussen het bovenlichaam en het

onderlichaam, en de link tussen hogere gedachten en seksuele energie. Klachten kunnen

ontstaan wanneer wij onze basisbehoeften en instincten proberen te ontkennen.

------------------------------------------------------------------------------

Milt

Metafysisch gezien wordt de milt geassocieerd met helderheid. Een van de functies van de milt is

het filteren van bloed; klachten van dit orgaan staan dan ook in verband met mentale helderheid.

Ook overmatige bezorgdheid, piekeren, en obsessieve gedachten worden in verband gebracht

met verstoringen in de milt.

------------------------------------------------------------------------------

Mond

Metafysisch gezien wordt de mond in verband gebracht met onze vermogens om onszelf te

voeden. Voeding kan hier gezien worden als voedsel maar ook als emotionele voeding. De mond

wordt ook geassocieerd met het opnemen van nieuwe ideeën en nieuwe opties. Problemen met

de mond kunnen wijzen op een (af)gesloten geest, vasthouden aan vertrouwde

dingen/gewoonten, en niet kunnen/willen loslaten.

------------------------------------------------------------------------------

Nagels

Metafysisch gezien, associëren we de nagels met bescherming. Nagelbijten neemt vaak toe in

tijden van spanning en stress en heeft te maken met gevoelens van antipathie tegen de eigen

persoon en/of een nerveuze aard. Er is vaak sprake van een diepgewortelde verbittering, meestal

gericht op een ouder, wellicht omdat we ons als kind onbeschermd hebben gevoeld. Andere

problemen met vingers of teennagels kunnen erop wijzen dat wij te ver vooruit kijken en geen

aandacht hebben voor wat wij nodig hebben om onszelf in het heden te beschermen.

------------------------------------------------------------------------------

Nek

Metafysisch gezien vertegenwoordigt de nek flexibiliteit. De nek verbindt het hoofd met het

lichaam. Stijfheid in de nek wordt vaak geassocieerd met te veel nadruk leggen op het uiterlijke

lichaam, of met teveel nadruk leggen op het intellect, ten kosten van het lichaam.

------------------------------------------------------------------------------

Neus/neusholte

Metafysisch gezien hebben de neus en neusholte betrekking op onze vermogens tot omgaan met

problemen zonder daardoor geblokkeerd te raken. Neusholte-ontsteking wordt vaak geassocieerd

met irritatie door een bepaald persoon, angst voor de toekomst, of onvermogen om los te komen

van oude probleemoplossende gewoonten of -denkwijzen. Een verstopte neus wordt vaak

gerelateerd aan niet-vergoten tranen of langdurige (ingehouden) rouw.

------------------------------------------------------------------------------

Nieren

Metafysisch gezien worden de nieren geassocieerd met de balans in ons leven. Nierklachten

worden geassocieerd met een gebrek aan balans tussen onze mannelijke en vrouwelijke

eigenschappen, en ook met een gebrek aan balans in onze persoonlijke relaties. Men denkt dat

de grootste oorzaak van deze disbalans ligt in een angst voor verlies of een angst voor scheiding

(van personen, dingen of omstandigheden).

------------------------------------------------------------------------------

Oog

Metafysisch gezien, associëren wij de ogen met de mogelijkheid om scherp (of helder) te zien.

Problemen met de ogen kunnen geassocieerd worden met het niet willen "zien" wat er in een

bepaalde situatie aan de hand is. Verminderd gezichtsvermogen kan gerelateerd zijn aan een

verlangen om ons terug te trekken uit het leven van alledag, bijvoorbeeld veroorzaakt door een

pijnlijke, of kwetsende omgeving of situatie.

------------------------------------------------------------------------------

Oor

Metafysisch gezien, vertegenwoordigen onze oren ons vermogen om te horen. Problemen met de

oren kunnen geassocieerd worden met een conflict tussen datgene wat wij willen horen en onze

interpretatie van wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Er kunnen factoren meespelen zoals het als

kind, of in een huidige relatie, niet gehoord zijn. Het kan ook zijn dat wij zodanig (ver)oordelend

zijn geworden, dat de neiging is ontstaan om de "oren te sluiten" voor nieuwe ideeën of andere

opties (dan die van onszelf).

------------------------------------------------------------------------------

Ovaria (eierstokken)

Metafysisch gezien associëren we de eierstokken met de bron van het leven, en met creativiteit.

Klachten in dit gebied worden gewoonlijk geassocieerd met een conflict over het krijgen van een

kind. Het kan zijn, dat vrouwen hun eigen vermogens om te creëren onderwaarderen, door

conditionering of door een onbewuste of ingesleten overtuiging dat vrouw-zijn gelijk staat aan

zwak-zijn. Het is belangrijk dat vrouwen zowel de vrouwelijke als de mannelijke kanten van hun

karakter (leren) waarderen.

------------------------------------------------------------------------------

Pancreas

Metafysisch gezien wordt de alvleesklier in verband gebracht met ons vermogen om te genieten

van de mooie dingen in het leven. De pancreas is betrokken bij het onderhouden van een stabiele

bloedsuikerspiegel in ons lichaam, en dus kunnen klachten in dit gebied wijzen op een neiging tot

dramatiseren of het overmatig focussen op de negatieve kanten van mensen of situaties.

------------------------------------------------------------------------------

Polsen

Metafysisch gezien worden polsen geassocieerd met activiteit. Zwaardere klachten aan de polsen

kunnen duiden op een diep conflict over wat wij doen, of over wat ons wordt aangedaan. Lichtere

klachten aan de polsen worden geassocieerd met verzet tegen een bepaalde activiteit waar wij op

dit moment aan deelnemen.

------------------------------------------------------------------------------

Prostaat

Metafysisch gezien wordt de prostaat geassocieerd met de eigenwaarde van een man. Klachten

m.b.t. deze klier ontstaan meestal bij mannen boven de vijftig jaar en kunnen wijzen op een

probleem met de eigenwaarde in verband met het ouder worden. Dit heeft vaak te maken met een

angst voor verlies van mannelijkheid, naarmate men minder gespierd en sterk wordt.

------------------------------------------------------------------------------

Rug

Metafysisch gezien, kunnen we de rug associëren met steun of ondersteuning. Een slechte rug

wordt vaak in verband gebracht met een gebrek aan sociale steun, of het gevoel dat wij alles

alleen moeten doen, zonder hulp van anderen. Rugpijn is ook vaak gerelateerd aan een nietondersteunende

relatie, of aan extreme druk om beter te presteren, thuis of op het werk.

------------------------------------------------------------------------------

Schildklier

Metafysisch gezien staat de schildklier voor persoonlijke kracht/macht. Schildklierproblemen

bestaan gewoonlijk uit ofwel hypothyreoïdie, dat geassocieerd wordt met (gedurende vele jaren)

andermans behoeften boven die van jezelf plaatsen; ofwel hyperthyreoïdie, geassocieerd met de

(vermeende) noodzaak om gehaast door het leven te gaan, en alles zo snel mogelijk te doen. De

onderliggende oorzaak van deze gedragingen zijn een laag zelfbeeld, en een laag zelfrespect.

------------------------------------------------------------------------------

Schouders

Metafysisch gezien, worden de schouders geassocieerd met het gemakkelijk kunnen dragen van

onze verantwoordelijkheden. Klachten aan de schouders duiden er vaak op dat wij ons overbelast

en overstelpt voelen. Spanning wordt vaak in de schouders vastgehouden, wanneer wij iets doen

wat wij liever niet willen doen, of als we het gevoel hebben teveel "op de schouders" te hebben.

Pijnlijke schouders wijzen erop dat onze verantwoordelijkheden ons tegenstaan en/of dat we ons

gedwongen voelen om op een bepaalde wijze te handelen of bepaalde dingen te doen.

------------------------------------------------------------------------------

Spieren

Metafysisch gezien worden de spieren geassocieerd met een gebrek aan wilskracht en

besluitvaardigheid om de eigen wensen en verlangens uit te voeren. Dit kan wijzen op een

(fysieke, mentale of emotionele) angst om niet succesvol te zullen zijn. Of met het niet willen

aangaan van nieuwe ervaringen.

------------------------------------------------------------------------------

Stuitbeen

Metafysisch gezien, vertegenwoordigt het stuitbeen/staartbeen onze basisbehoeften. Problemen

in dit gebied ontstaan wanneer wij de overtuiging hebben dat wij anderen nodig hebben om voor

ons te zorgen of in onze behoeften te voorzien. Onbewust kunnen we ons schuldig voelen dat wij

niets doen terwijl wij anderen ons leven laten bepalen. Dit probleem kan ontstaan bij een gebrek

aan vertrouwen in de eigen capaciteiten.

------------------------------------------------------------------------------

Tanden

Metafysisch gezien, vertegenwoordigen tanden de grenzen tussen onszelf en anderen (de tanden

vormen de fysieke bescherming van de toegang tot onze "binnenkant"). Problemen met tanden

kunnen wijzen op problemen met persoonlijke grenzen tussen onszelf en anderen, met name

onze moeders of de moederfiguren in ons leven. Tandenknarsen tijdens de slaap wordt

geassocieerd met boosheid of stress, waarvan men zich overdag vaak niet bewust is, omdat de

oorzaak onderdrukt wordt.

------------------------------------------------------------------------------

Tandvlees

 

Metafysisch gezien, wordt het tandvlees geassocieerd met een angst om achter een reeds

genomen besluit te gaan staan of angst voor de consequenties die voortkomen uit het

uitvoeren/doorvoeren van een besluit of proces. Er kan een probleem zijn met het grip krijgen op

de realiteit, wat met zelfvertrouwen te maken kan hebben. Tandvlees heeft ook te maken met

duidelijkheid krijgen (of geven) over wat je wél en wat je niet wilt.

Leren om hulp te vragen, op hulp te vertrouwen, en niet proberen om alles tegelijk te doen of alles

zelf te doen.

------------------------------------------------------------------------------

Tenen

Metafysisch gezien worden de tenen geassocieerd met ons bewustzijn van de kleinere dingen in

het leven. Verwondingen aan de tenen worden vaak gezien wanneer wij voorwaarts willen gaan,

vooruit willen komen, zonder daarbij aandacht te besteden aan wat er om ons heen gebeurt.

Eeltknobbels en likdoorns zijn indicaties dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor onze

persoonlijke zorg (verzorging), of dat wij het gevoel hebben niet (goed) in staat te zijn om voor

onszelf te zorgen.

------------------------------------------------------------------------------

Thoracale wervelkolom (borstwervels)

Metafysisch, worden onze borstwervels in verband gebracht met ons vermogen om te gaan met

schuld(gevoelens). Klachten in dit gebied worden geassocieerd met schuldgevoelens omdat wij

anderen de rug toekeren, of omdat wij vinden dat wij in een relatie niet voldoende steun bieden.

Dit kan te wijten zijn aan onderdrukte onvermogens, of aan het gevoel om niet te kunnen voldoen

aan de (eigen of andermans) verwachtingen, waardoor we het ook maar liever niet proberen.

------------------------------------------------------------------------------

Thymus

Metafysisch gezien wordt de thymus (zwezerik) in verband gebracht met ons zelfbewustzijn en

met ons zelfbesef. De thymusklier is verbonden met het hart en het hartchakra; daarom worden

ziekten van de thymus geassocieerd met gebrek aan liefde en met diep verdriet.

------------------------------------------------------------------------------

Tong

Metafysisch gezien vertegenwoordigt de tong ons vermogen om de goede dingen des levens te

proeven. Er kan een slepende "bittere (na)smaak" zijn of schuldgevoel kan onze vreugde en ons

plezier bederven. Of er kan een schuldgevoel zijn t.a.v. de goede dingen die men "geproefd" heeft

(in het leven) of over het "uit je mond laten vallen" van dingen die je beter vóór je had kunnen

houden. De tong wordt ook geassocieerd met kritisch zijn naar jezelf toe.

------------------------------------------------------------------------------

Uterus (baarmoeder)

Metafysisch gezien wordt de baarmoeder gerelateerd aan creativiteit, en het voortbrengen van

nieuw leven. Klachten kunnen worden geassocieerd met een angst voor de conceptie van een

kind of ook met de conceptie van een creatie/project. Emotionele blokkades m.b.t. het op de

wereld zetten van een kind, ofwel door schuldgevoelens (bijvoorbeeld omdat wij eerder gefaald

hebben om een kind liefdevol op te voeden) ofwel door een angst om niet in staat te zijn om een

liefdevolle omgeving en opvoeding te kunnen bieden voor degene waar we van houden, kunnen

zich dan manifesteren als een fysieke klacht m.b.t. de uterus.

------------------------------------------------------------------------------

Vingers

Metafysisch gezien, worden de vingers in verband gebracht met behendigheid/handigheid.

Klachten aan de vingers kunnen duiden op het verliezen van onze behendigheid en het

verminderen van onze fysieke en emotionele gevoeligheid. De vingers weerspiegelen ook fijne

details, dus kunnen klachten aan de vingers ook wijzen op een obsessie voor kleinigheidjes of

details of een onwil/onvermogen om het grote geheel te zien.

------------------------------------------------------------------------------

Voeten

Metafysisch gezien vertegenwoordigen de voeten "aarding". Als wij geaard en zeker van onszelf

zijn, kunnen we ons met een zelfbewuste pas voorwaarts bewegen. Alle problemen/klachten die

ons ervan weerhouden ons vrij te bewegen, worden geassocieerd met een weerstand tegen

voorwaarts gaan, vooruitgang, de behoefte om te blijven (zitten) waar we zijn of de perceptie dat

iets of iemand onze voortgang belemmert.

------------------------------------------------------------------------------

Vrouwelijke geslachtsorganen

Metafysisch gezien worden de vrouwelijke geslachtsorganen in verband gebracht met het

vrouwelijke principe. Door de druk waaronder vrouwen tegelijkertijd vele verschillende rollen

vervullen (moederschap, carrière, partner en huisvrouw) kan er een conflict ontstaan, wanneer zij

het gevoel krijgen dat zij niet voldoen aan de (eigen of andermans) verwachtingen, op één of

meerdere van deze gebieden. Ook kan schuldgevoel meespelen, rondom de beslissing om wel of

geen kinderen te willen krijgen, of rondom het wel of niet nastreven van een carrière. Deze

conflicten worden gewoonlijk veroorzaakt door het ego, en het kan dan ook helpen om je over te

geven aan de natuurlijke "flow" (stroom) van dingen en het levenspad waarop we zitten te

omarmen.

------------------------------------------------------------------------------

Wervelkolom / ruggengraat

Metafysisch gezien, wordt de wervelkolom geassocieerd met flexibiliteit. Klachten kunnen

ontstaan als wij het gevoel hebben niet opgewassen te zijn tegen situaties of gebeurtenissen van

buitenaf, wanneer wij star worden in ons denken en wij geen oplossing voor onze problemen meer

kunnen vinden. Als wij onszelf niet in staat achten om met onze problemen om te gaan worden we

star in onze gewoonten en weigeren wij te buigen of ons handelen aan te passen aan de

veranderende omgevingsfactoren.

------------------------------------------------------------------------------

 

Top
Adres: Burg. de Withstraat 9, 3732EH, De Bilt.  | E-mail: barendregtlifecoaching.nl