WELKOM
COUNSELLING-COACHING
BLOESEMREMEDIES
Bach Bloesemremedies
Australische Bushbl.
Nederlandse bl.
F.E.S. (Californ.bl)
CREATIEVE THERAPIE
about me
Internet-/Tele-coach
Training
TARIEVEN
Route
Links & Downloads
CONTACT

Mieke Barendregt-van Wijk, Registertherapeut V.B.A.G., licentienr. 98 01 01A

 

 Praktijk  Mieke Barendregt                                                                                                                                                                                                                

v

 

NEDERLANDSE BLOESEMTHERAPIE 


       1. Bosrank
       2. Engelwortel
       3. Judaspenning
       4. Klaproos
       5. Mycena
       6. Paarse Dovenetel
       7. Regenboog
       8. Reuzenbalsemien
       9. Rode Bosvogeltje
      10. Terra- eerste hulp


11. Teunisbloem
12. Yellow Star Tulip
13. Beemdkroon
14. Boerwormkruid
15. Klein Viltinktzwam
16. Komkommerkruid
17. Kruidje roer mij niet
18. Papegaaieblad
19. Purple flower
20. Sneeuwklokje

21. Vingerhoedskruid
22. Wijnruit
23. Klein Streepzaad
24. Hondsdraf
25. Stinkende Gouwe
26. Wilde Bertram
27. Bescherming
28. Liefde


Nummering
Nederlandse Bloesem's  volgens Praktijk voor Energetsiche therapie & Procesbegeleiding
Zoek in de onderstaande lijst op alfabetische volgorde naar de omschrijving:

_____________________________________________________

 

BEEMDKROON - Field Scabious - Knautia arvensis.

Aardt en geeft ondersteuning, vooral wanneer je het gevoel hebt er niet bij te horen. Geeft transformatie en wijsheid. Maakt het denken rustiger en reinigt via de aarde onnodige en drukke gedachten. Positief denken. Beter kunnen handelen. Geeft verbinding met hogere, fijne serene sferen en laat deze weerspiegelen in de omgeving zodat de steun en warmte van anderen ontvangen kunnen worden. Een goede schoonmaker van de aura.

 

BESCHERMING - Protection - Combinatie van Wilde Bertram, Stinkende Gouwe, Kruidje Roer Me Niet, Wijnruit.

Een combinatie remedie voor bescherming. Om beter bij jezelf te blijven in negatieve situaties, bij spanningen en in een negatieve omgeving. Wanneer je wordt leeggezogen.  Wanneer je je er niet bewust van bent dat je negatieve emoties en negatieve energieën van anderen en uit je omgeving overneemt, maakt de "Bescherming" je hiervan bewust. Dit bewustwordings proces is niet altijd een prettig en gemakkelijk proces, omdat het probleem nog verbonden kan zijn met oude pijnen en angsten uit het verleden. Door deze op te ruimen en te veranderen kan de eigen kracht weer volledig herstellen en de eigen bescherming weer goed functioneren.

 
BOERENWORMKRUID - Tansy - Tanacetum vulgare.

Wanneer iemand voortdurend twijfelt en geen beslissing kan nemen, helpt de Boerenwormkruid om direct te laten handelen en geeft inzicht in het proces dat wanneer je niet handelt en/of geen keuze maakt dit ook een handeling is en hierdoor ook niets zal gebeuren. Wanneer je vastzit in een web van aarzelingen, geeft de Boerenwormkruid je vertrouwen en helpt je verbinding te maken met je WareZelf. Versterkt het hart en de zonnevlecht en geeft inzicht in de diepste twijfels.

 
BOSRANK - Clematis - Clematis vitalba.

Verheldert het denken, een betere ontwikkeling van de denkkracht en helpt met het verkrijgen van duidelijkheid over de zaken waar men mee bezig is en wat de gevolgen zullen zijn van de handelingen die men nu doet. Bewuster elke handeling ervaren. Helpt om positieve gedachten en handelingen tot uiting te brengen

 
ENGELWORTEL - Angelica - Angelica archangelica.

Roep te behoefte op om Goddelijke bescherming te vragen. Geeft kracht wanneer men de drempels moet overschrijden naar nieuwe fase's; geeft meer spirituele ontwikkeling van het bewustzijn en versterkt het vermogen om liefdadige geestelijke kracht in je leven en werk te kunnen ervaren; bevordert het zoeken naar en gebruiken van gesstelijk inzicht. Bij confrontatie met onbekende gebieden geeft het vertrouwen. Voor een goede aarde-binding. Brengt je weer terug in het midden.

 
GULDENROEDE - Goldenrod - Solidago officinalis.

Je individualiteit en de ander. Wanneer je je gesloten voelt en je niet kunnen openen voor de ander. Het niet los kunnen laten van je persoonlijk ego. Je niet op het hogere kunnen richten en je teveel richten op persoonlijk succes, je afhankelijk voelen van de ander. De Guldenroede geeft je zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, ze helpt met het ontwikkelen van hartelijkheid en warmte. Een kanaal zijn voor het transformeren van hogere energie‘n. Geeft stevigheid, waardoor we met liefde kunnen open staan voor onze omgeving, waarbij de eigen groei zich kan richten op uitbundigheid, overvloed en samenwerking door de versterking van de verbinding met het WareZelf.

 
HONDSDRAF - Ground Ivy - Glechoma hederacea.

Het opruimen van oude niet begrepen emoties; het bewust worden en transformeren van patronen hoe je je gedraagt, vooral de patronen waar je geen zicht op hebt. Voor overvloed, kracht en uitbreiding, helpt met het ontwikkelen, het fijner afstemmen en tot uitdrukking brengen van de fijnere kwaliteiten van je wezen. Vertrouwen in de eigen basis, overal waar je bent. De Hondsdraf kan ook gebruikt worden bij hoest.

 
JUDASPENNING - Moneyplant - Lunaria annua.

Bij financiële zorgen en problemen, leert je met geld omgaan, wanneer je niet goed de waarde ervan inziet of er teveel waarde aan geeft. De stoffelijke aardse zaken belangrijker vinden dan de eenheid met je eigen Wezen, het Universum en de Natuur. Inleveren op de oorspronkelijke intuïtieve krachten door teveel behoefte aan materiële zaken. Geeft een ommekeer in het wezen van de mens, om niet alleen het persoonlijke willen en hebben te moeten nastreven, maar om te kunnen groeien naar iemand met onvoorwaardelijke Liefde zowel voor de ander, als voor jezelf.

 
KLAPROOS - (Red) Poppy - Papaver rhoeas.

Versterkt de innerlijke vrouw, een verwarmende en versterkende remedie wanneer men zich kwetsbaar voelt en niet de kracht heeft om deze kwetsbaarheid om te zetten. Versterkt de verbinding met de vrouwelijke krachten en met de aarde. Geeft daadkracht aan deze kwetsbaarheid te gaan werken. Versterkt de eigen innerlijke waarde van liefde. Wanneer men na drukke tijden niet goed kan slapen geeft de Klaproos rust en bescherming tijdens de nacht.

 
KLEIN STREEPZAAD - Smooth Hawksbeard - Crépis capillaris.

Helpt met het in balans brengen van activiteit en rust; opent voor nieuwe energie en vitaliteit, geeft soepelheid in stijve vastzittende structuren, helpt je een verbinding te maken met je basis, je op je gemak te voelen en je thuis te voelen met anderen, helpt je hierbij met het opruimen van emoties vanuit de thuis (kindertijd) relaties tot aan de huidige relaties. Helpt met het opslaan en opladen van de energie en het uitgeven van Liefde en warmte.

Uitwendig: Goed te gebruiken op de energie punten onder aan de binnenkant van de enkels en op de thymusklier.

 
KLEINE VILTINKTZWAM - L. Inky Cap - Coprinus - xanthotrix.

Wanneer je jezelf kwetsbaar voelt geeft deze remedie emotionele kracht. Helpt je boven oude emoties uit te tillen en bevordert het snel en gemakkelijk kunnen loslaten. Wanneer anderen onder tafel iets van je gedaan proberen te krijgen, helpt de Kleine Viltinktzwam om in je kracht te blijven en laat je zonder twijfel achter je eigen standpunten en gevoelens staan.

 
KOMKOMMERKRUID - Borage - Borago officinalis.

De Bernagie of Komkommerkruid sterkt het hart in moeilijke omstandigheden en geeft blijheid. Jezelf niet laten blokkeren door moeilijkheden, doorgaan vanuit de kracht van je hart; je niet laten ontmoedigen, maar verder gaan ondanks tegenwerking. Wanneer men het niet meer ziet zitten geeft de Bernagie weer blijheid en kracht. Geeft je de durf om vanuit het hart te handelen, in plaats vanuit het hoofd.

 
KRUIDJE-ROER-ME-NIET - Sensitive weed - Mimosa Pudica.

Vol zekerheid je weg kiezen en je niet van je weg af laten halen. Wanneer een ander te dichtbij komt en je geen ruimte meer hebt. Wanneer je te gevoelig bent, vooral wanneer anderen te dichtbij komen. De ruimte hebben om te creëren, je niet door anderen laten verstoren. Jezelf kunnen ontwikkelen in alle omstandigheden. Jezelf beschermd en ondersteund voelen door je omgeving. Het kunnen accepteren van deze ondersteuning en liefde.

 
LIEFDE - Love - Een combinatie van Komkommerkruid, Klaproos, Paarse Dovenetel, Sneeuwklokje, Stinkende Gouwe, Vingerhoedskruid en de Yellow Star Tulip.

Opent je voor de Liefde voor je zelf, voor anderen en voor de aarde. Het versterkt eerst je verbinding met de aarde en daarna opent het je hart voor de zorg en Liefde voor je eigen wezen, waardoor je in staat bent om deze Liefde ook aan anderen te geven, zonder jezelf tekort te doen; liefde geven met plezier vanuit de bron van jezelf. Een krachtige katalysator om je in contact te brengen met de Goddelijke Liefde.

 
MYCENA - Mycena polygramma - Paddestoel-remedie.

Een goede reiniger voor diepe nog niet verwerkte emoties. Verbetert de binding met de aarde. Door kunnen gaan in moeilijke situaties en zekerheid, vooral wanneer alles om je heen er als een puinhoop uitziet. Geeft tevens een reinigende werking en een sluiting van de aura; Geeft bescherming bij straling.

 
PAARSE DOVENETEL - Red Henbit - Lamium purpureum.

Geeft een sterke aardebinding en blijheid in aardse bezigheden. Geeft duidelijkheid in chaotische bezigheden, geeft orde en stimuleert het opruimen op een georganiseerde manier, zowel praktisch als emotioneel. Goede hulp bij verhuizen. Wanneer je teveel tegen een (groot) project aankijkt en je hier over gaat piekeren, de Paarse dovenetel laat je, met blijheid vanuit je hart, de problemen waar je tegen aankijkt aanpakken. Wanneer men vast zit in chaos, ziekte of patronen. Niet meer de vitaliteit en plezier kunnen voelen.

Uitwendig: Helpt bij blokkeringen van de doorstroming in de gewrichten, hierbij de Paarse Dovenetel uitwendig gebruiken.

 
PAPEGAAIEBLAD - Alternanthera - Alternanthera dentata.

Deze Amaranthus (fam.) helpt je met het centreren van je gevoelens en geen angst te hebben om deze te uiten; bij jezelf blijven, je niet laten verstoren door andere personen of andere zaken. Het werk doen waar je in gelooft. Je Passie in de werkelijkheid brengen, ermee gaan werken en het uitbreiden. Niet denken in verlegenheid, maar tot uitdrukking brengen wat er is. Op de meest diepe manier je diepste kern en van de aarde houden.

 
PEPERMUNT - Pepermint - Mentha piperita.

De Pepermunt is een remedie voor deze tijd, waarbij de Pepermunt helpt om alles te verteren wat moeilijk verteerbaar is, vooral diepe emoties, alles wat je ziet voor problemen in de wereld en alles wat er op je af komt. Maakt je sterker en zorgt dat je je problemen makkelijker aan kunt. Geeft inzicht in de problemen met betrekking tot patronen, patronen die je al bij je kunt hebben vanaf je geboorte en waarbij je soms niet eens weet dat ze niet van jou zijn, maar die gericht zijn tegen je unieke zelf, tegen je oorspronkelijkheid. Helpt met het inzicht geven in deze patronen en helpt met het loslaten hiervan. Vooral emoties die in zowel het gebied van de maag, als in het gebied van de darmen zijn gaan zitten.

 
PURPLE FLOWER - Centratherum punctatum.

Geeft verlichting van de energie rondom het hoofd, laat het denken los. Bewustzijn in genezen; vertrouwen in geneeswerk en dit naar buiten kunnen brengen; opening voor de kracht van de natuur; inzicht in en bewust worden van onze omgeving met betrekking tot rijk der mensen, dieren, planten en mineralen).

 
REGENBOOG - Rainbow - Ontplooiing remedie.

Een combinatie remedie voor de ontwikkeling van een persoon. Brengt creativiteit en ontplooiing. Waar de "Terra" remedie de verbinding met de aarde maakt, de verticale as, werkt de Regenboog op het horizontale vlak; uitbreiding en nieuwe impulsen; geeft nieuwe prikkels en activiteit; opent alle chakra's en helpt bij het bewust maken van blokkeringen m.b.t. de ontwikkeling.

 
REUZENBALSEMIEN - Impatiens - Impatiens glandulifera.

Geduld en rust, begrip, weten dat al het leven in zijn eigen unieke tempo voortgaat; duidelijk handelen vanuit het innerlijk zelf . Je diepere werkelijke eigen ritme ontwikkelen en bij verstoringen van dit eigen ritme dit zelf bewust worden en dit duidelijk naar de ander gaan uiten. Ongeduldig, zowel met betrekking tot anderen als met zichzelf; het aanpassen aan anderen; het niet uiten van ergernissen en irritaties; het te snel willen groeien; niet goed je eigen levensritme volgen, te snel uit het ritme laten halen door anderen, dit niet uiten en zich storen aan de ander; mogelijk met jeuk en fysieke irritaties.

 
REUZENSTROPHARIA - Giant Stropharia - Stropharia rugosoannulata.

Een paddestoel welke een hoed heeft met een doorsnede van 40 tot 50 centimeter. Ze geeft je een nieuw inzicht in de dingen die je doet. In plaats van tegen de moeilijkheden in je leven en de dingen die je doet aan te kijken helpt ze je je aandacht te richten op plezier, vooral wanneer deze gedachten al te lang in je hoofd zitten. Direct aanpakken, wanneer je al te lang over doe dingen zit te dubben, bevordert de Stropharia het doen. Ze laat je handelen vanuit je hart, omdat je het leuk vindt, niet omdat het moet of hoort. Dit plezier kan verdwenen zijn door oude trauma's die de ziel geraakt hebben, waarbij de pijn nog in de buitenwereld wordt weerspiegeld. Ze verbetert de verbinding met de aarde en helpt de energie‘n en spanningen die in het gebied achter de ogen zitten los te laten.

 
RODE BOSVOGELTJE - Orchid - Cephalanthera rubra.

Geeft innerlijke zekerheid in de eigen weg en eigen handelingen; de unieke persoon die je bent kunnen laten zien. Niet laten wegduwen door omstandigheden of personen. In vrijheid je eigen weg zuiver kunnen volgen. Geeft opening naar "hogere" energie.  Maakt je bereid om kracht en liefde weg te geven en in te zetten voor anderen. Helpt om je meer te verbinden met JeZelf. Helpt je een drager van het Goede te zijn.

 
SLAAPMUTSJE - California Poppy - Eschscholzia californica.

Het Slaapmutsje geeft het vertrouwen in het eigen gevoel en laat je luisteren naar je hart. Wanneer het uiterlijke goud te belangrijk wordt laat het Slaapmutsje het innerlijke goud ontwaken. Het innerlijke goud van vertrouwen en weten vanuit het gevoel. Zorgen om drukte en de buitenwereld kunnen loslaten, vooral wanneer je teveel openstaat voor de ander. Geeft ontspanning en brengt een evenwicht aan tussen het licht en het donker, de integratie van kosmische energie en aardse energie. Opent je bewustzijn voor nieuwe inzichten en helpt met de integratie hiervan in het hart. Kan kennis vanuit oude tijden weer omhoog halen en je verbinden met een universeel bewustzijn. Geeft inzicht in verslavende gewoonten.

 
SNEEUWKLOKJE - Snowdrop - Galanthus nivalis.

Het loslaten van diepe pijn, tranen en oude trauma's, die al lang vastzitten. Speciaal wanneer deze zijn ontstaan door het inleveren van je eigen hart en je niet achter jezelf en je gevoel bent gaan staan. Wanneer je alles gedaan hebt voor de ander en je jezelf bent vergeten. Alles doen wat de ander zegt, terwijl je weet dat het anders moet. Je eigen schoonheid en belangrijkheid terug vinden. Blijde nieuwe energie na de emotionele winter.

 
STINKENDE GOUWE - Greater Celandine - Chelidonium majus.

De kroon op het werk; de finishing touch, het leven mooier, completer maken; een hulp voor blijde volwaardige daadkracht, voor het ontwaken van de innerlijke koning en de integratie van de innerlijke vrouwelijke krijger in de innerlijke man, zowel bij mannen als vrouwen. Integratie van de linker en rechter hersenhelft, het mannelijke en het vrouwelijke; bij emotionele woekeringen, reinigend en aardend. Geeft een verbetering van relaties, speciaal wanneer er een muur tussen staat. Vanuit overdenkingen je gevoelswereld kunnen reinigen, met als gevolg dat je basis de zuiverheid van je wezen wordt. Helpt met het loslaten van emotionele giffen en alles wat je niet meer nodig hebt of wat je ziek maakt. Acceptatie van je innerlijk zelf, integratie van je basis, verwijdert minderwaardigheid.

 
TERRA - (EERSTE HULP) Combinatie van vijf remedies.

De Engelwortel: voor bescherming, Bosrank: om goed in het hier en nu te blijven, Mycena: voor de aarde binding en reiniging, Rode Bosvogeltje: kracht vanuit je WareZelf en de Yellow Star Tulip: vertrouwen in het eigen gevoel, luisteren naar het eigen hart. Bij elkaar bijzonder geschikt als eerste hulp remedie, zowel voor fysieke- als voor emotionele klachten. Ruimt eerst blokkades op en gaat daarna helpen met de herstelling. Maakt rustiger in situaties die met spanningen te maken hebben. Geeft kracht tijdens moeilijke situaties. Het beste kan deze remedie worden ingenomen met twee tot vijf druppels, direct uit het voorraadflesje, onder de tong en/of men kan het flesje vasthouden bij langdurige spanningen, eventueel bij de plaats waar de spanning zit. Zo nodig in het begin om de 10 minuten herhalen.

 
TEUNISBLOEM - Evening Primrose - Oenothera lamarckiana.

Een avondbloeier, daar waar de Klaproos de zon in de vrouwelijke kwaliteiten brengt, versterkt de Teunisbloem de scheppende kracht van de maan. Helpt met ontdekken van de bron van zelfvertrouwen en de innerlijke waardering van het vrouwelijke. Kan inzicht geven in oude patronen van bijvoorbeeld incest, verkrachting en blokkeringen m.b.t. seksualiteit, geeft hierbij steun en bevordert het praten hierover. Ook bij emotionele overheersing door anderen. Brengt je in verbinding met je bron van seksualiteit. Samen met de klaproos een goede remedie om te gebruiken tijdens problemen met de menstruatie en de overgang.

 
TROMPETKLIMMER - Trumpet Vine - Campsis radicans.

De Trompetklimmer laat je handelen vanuit je gevoel, vooral wanneer je alles vanuit het denken probeert te doen. Verbindt het hart met het doen en laat je opkomen voor wat er werkelijk in je hart zit. Wanneer er een probleem is in de communicatie breekt de Trompetklimmer hier doorheen en brengt je gevoelens en diepe emoties op een zachte manier naar buiten, zonder dat je met jezelf in conflict komt. Laat je zeggen wat er op je hart zit. Heeft goede resultaten gegeven bij stotteren.

 
VINGERHOEDSKRUID - Foxglove - Digitalis purpurea.

Om verder te gaan als het denken. Brengt rust in je denken om zo instaat te zijn om weer contact met je hart te maken. Helpt met het loslaten van mentale structuren en patronen van hoe we ons zouden moeten gedragen. Het accepteren van de verbinding van je Ware Zelf als de as van je wezen en als een bron van een hogere kwaliteit van Liefde in ons leven. Brengt meer speelsheid in het leven en geeft vreugde en plezier in seksualiteit.

 
VOGELMELK - Star of Bethlehem - Ornithogalum umbellatum.

De Vogelmelk verbind je met je universele levenskracht en opent je voor de verbinding met de Goddelijke kracht. Ze helpt je om je niet te laten verstoren door de invloeden uit je omgeving. Niet meer kunnen herstellen en vast blijven zitten in je pijn of ziekte. Geen kracht meer hebben; uitgeput en opgebrand zijn; wanneer je te zwak bent en je de kracht mist om verder te gaan. De Vogelmelk, opent je voor de energie van herstelling, waardoor je weer in je kracht kunt komen en het middelpunt zijn van je eigen levenskracht. Geen concessies doen aan het luisteren naar jezelf en ondanks alle situaties in de verbinding blijven met God, of zoals je wilt: de hoogste universele bron en je unieke kwaliteiten, waardoor je bij moeilijkheden snel kunt herstellen, beter bij je eigen kracht kunt blijven en open kunt gaan om een hoger niveau in jezelf te bereiken.

 
WILDE BERTRAM - Sneezewort - Achillea ptarmica.

Wanneer je zuivere normen en waarden bezit, maar deze niet tot uitdrukking hebt kunnen brengen. Helpt je op eigen benen te laten staan en je eigen zuivere gedachten en visies naar buiten te brengen, zonder te moeten steunen op de ander; geeft vertrouwen in jezelf. Duidelijk zeggen waar het op staat in relaties. Helpt je bewust te worden wat goed en niet goed is met betrekking tot hulp van anderen.

 
WIJNRUIT - Rue - Ruta graveolens.

Maakt je bewust voor de geestelijke wereld; geeft inzicht wanneer iemand energie van je absorbeert, je probeert geestelijk te beïnvloeden of je te verstoren. Geeft inzicht in oude diep verborgen angsten, vaak zijn deze angsten herkenbaar wanneer men terugkijkt naar de kindertijd. Geeft meer kracht om vanuit je gevoelskant te handelen. Wanneer iemand te precies is, helpt deze remedie om gemakkelijker te worden. Op deze manier helpt de Wijnruit ook met het zuiveren en opruimen van oude fysieke problemen die door het lichaam worden vastgehouden.

 
YELLOW STAR TULIP - Calochortus monophyllus.

Voor gevoelige personen die niet weten waar hij/zij naar toe moet gaan. Wanneer we onze gevoeligheden niet gebruiken maar proberen ze te verbergen. Helpt om gevoeligheden bewust te worden en om ze te gaan gebruiken. Hetgeen je hart aan geeft makkelijker kunnen gaan aanpakken. Aan zaken beginnen die al langer in het innerlijk waargenomen worden, maar die men nog steeds diep binnenin laat zitten. De Yellow Star Tulip laat duidelijker zien hoe een eigen gevoel in elkaar zit. Helpt je te openen voor de noden van een ander.

 
ZEVENBLAD - Ground Elder - Aegopodium podagraria.

Wanneer je je niet kunt ontplooien helpt ze met je manifestatie of groei. Wanneer je je teveel uitbreidt helpt ze met het loslaten en laat je openstaan voor het hogere. Je hoeft niet altijd met je omgeving te strijden. Wanneer al het aardse teveel is helpt ze met de verwerking ervan. Oude beperkingen en emoties, die ervoor zorgen dat je in een bepaald patroon blijft vastzitten. Werken op aarde voor het hogere, integreren wat belangrijk is voor de hogere ontwikkeling van mens en de aarde. Het ontwikkelen van je hart. Integratie en samenwerking met de omgeving vanuit het hart, met een zuivere keus vanuit je WareZelf.


 Californische bloesems (F.E.S.) 
 Bachbloesems
 Australische Bush Bloesemcombinaties
 
 Terug naar werk- en therapievormen

 

Top
Adres: Burg. de Withstraat 9, 3732EH, De Bilt.  | E-mail: barendregtlifecoaching.nl